Wydruk księgi


Jak wydrukować podatkową książkę przychodów i rozchodów? Czy wydruk księgi jest zgodny z rozporządzeniem? Czy wystarczy wydrukować tabelę?

Bieżące wprowadzanie danych w module Książka odbywa się w ramach przejrzystej tabeli:


Układ tabeli został podporządkowany wygodzie wprowadzania danych. Zawartość kolumn możesz zmieniać zgodnie ze swoimi potrzebami.

Wzór księgi określony w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest zaszłością historyczną. Wzór ten został zaprojektowany pod kątem prowadzenia w formie zeszytowej, z ręcznym podkreślaniem kwot na koniec miesiąca.

Na zakładce Księga widoczna jest wizualizacja księgi w formie określonej w rozporządzeniu.


Podstawowy wzór wydruku jest określony i nie należy go zmieniać.

Do księgi może być dołączone rozliczenie podatku.


Po zakończeniu miesiąca należy wykonać wydruk do formatu PDF. Plik PDF zostanie zapisany w folderze tożsamości, a następnie wyświetlony na ekranie.


Plik PDF można teraz wydrukować na drukarce fizycznej:


Powstały wydruk papierowy należy dołączyć do dokumentacji papierowej za dany miesiąc.

Zamknięcie miesiąca i wydruk należy wykonać w terminie określonym przepisami, tj. do 20 dnia następnego miesiąca.

2021-12-19

ksiegowanie ksiazka

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się