Zbiorcza faktura korygująca


Jak wystawić korektę zbiorczą za wybrany okres? Jak skorygować jednocześnie kilka faktur? Jak udzielić rabatu handlowego?

Zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT, możliwe jest udzielenie rabatu w odniesieniu do całości sprzedaży dla danego kontrahenta w wybranym okresie.

Przejdź do modułu Rozliczenia:

Sprzedaż - Rozliczenia

Wybierz okres, za który chcesz wykonać korektę.

Okres może być dowolny. Filtr pozwala na wybór dowolnych dat od-do. Zwróć uwagę na filtr rodzaju dokumentów.

Znajdź kontrahenta, dla którego wykonywałeś sprzedaż w danym okresie. W dolnej tabeli znajdziesz wystawione faktury. Użyj podręcznego menu:

prawy klawisz myszy - Korekta zbiorcza


Wprowadź teraz przyczynę korekty (na przykład udzielenie rabatu) i podaj kwotę rabatu.


Zdecyduj, czy podajesz kwotę netto, czy brutto. Korekta będzie wystawiona zgodnie z tym ustawieniem. Zalecamy użycie kwoty brutto.

Naciśnij Gotowe. Program przeliczy dostępne opcje korekty dla wybranych faktur. Zwróć uwagę na obliczony mnożnik korekty.


Ilość pozycji korekty jest równa ilościom stawek VAT na fakturach korygowanych. Rabat zostanie obliczony w tym samym procencie dla sprzedaży dla każdej stawki. W przypadku, gdy stawek jest kilka, obliczona kwota rabatu może być inna, niż oczekiwana.

Wybierz Tak. Zobaczysz gotową fakturę korygującą:


Sprawdź dokładnie kwoty. Możesz je jeszcze zmienić. Zweryfikuj także GTU. Następnie naciśnij Gotowe.

Zobaczysz fakturę na liście faktur Twojego kontrahenta:


Podejrzyj wystawioną fakturę. Na wydruku zobaczysz tylko podsumowanie:


Korekta wystawiona w tym trybie nie zawiera wykazu towarów ani usług, nie wpływa też na stany magazynowe.

2021-01-23

korekty rozliczenia

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się