Lista referencyjna programu Lokator 365

Program Lokator to narzędzie używane przez różne branże głównie związane z obsługą rynku nieruchomości, usługami profesjonalnymi i handlem

Program Lokator to narzędzie używane przez różne branże głównie związane z obsługą rynku nieruchomości, usługami profesjonalnymi i handlem. Oto kilka przykładów:

Obsługa rynku nieruchomości: Firmy zarządzające nieruchomościami, zajmujące się wynajmem, zarządzaniem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami korzystają z programu Lokator do prowadzenia swojej działalności.

Usługi profesjonalne: Kancelarie rachunkowe i doradztwo podatkowe, a także kancelarie prawne wykorzystują program Lokator do świadczenia usług w tych dziedzinach.

Handel: Wyspecjalizowane sklepy komputerowe oferujące sprzedaż detaliczną komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania także korzystają z tego programu.

Budownictwo: Firmy zajmujące się realizacją projektów budowlanych, zwłaszcza budynków, wykorzystują program Lokator do zarządzania i monitorowania procesu budowlanego.

Informacja i komunikacja: Wydawnictwa specjalizujące się w oprogramowaniu korzystają z programu Lokator do swojej działalności wydawniczej.

Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne: Obiekty noclegowe turystyczne, takie jak hotele i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, korzystają z programu Lokator do zarządzania rezerwacjami i świadczenia usług.

Usługi administrowania i działalność wspierająca: Firmy ochroniarskie, zajmujące się ochroną mienia, korzystają z programu Lokator do zarządzania i monitorowania systemów bezpieczeństwa.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię: Firmy zajmujące się wytwarzaniem i dostarczaniem pary wodnej, gorącej wody i powietrza do układów klimatyzacyjnych korzystają z programu Lokator do monitorowania i zarządzania tymi procesami.

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją: Obiekty sportowe, takie jak stadiony, korzystają z programu Lokator do zarządzania swoimi działaniami i organizacji różnych wydarzeń.

To tylko kilka przykładów branż, które korzystają z programu Lokator. Jest on wszechstronnym narzędziem, które dostosowuje się do różnych rodzajów firm i pomaga w efektywnym zarządzaniu ich działalnością.

Użytkownicy programu Lokator 365 reprezentują 12 branż w ramach 9 grup, głównie:

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

działalność prawnicza (69.10.Z)

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)

F: budownictwo

realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)

J: informacja i komunikacja

działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)

I: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z)

D: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z)

R: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

działalność obiektów sportowych (93.11.Z)

Zobacz wszystkie branże

Wybrane lokalizacje:

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

Morąg

Wspólnota Mieszkaniowa 14-300 Morąg, ul. Kwiatowa 11/61

Bytom

PHU Gran-Biz Iwona Bizon

Poznań

Nieruchomości WESS Roma Wesołowska

Gniezno

Wspólnota Mieszkaniowa

Szczecin

Zakład Obsługi Nieruchomości Jerzy Krupowies

Miastko

Biuro Obsługi Nieruchomości Bartłomiej Kowalewski

Bydgoszcz

ZARZĄDZANIE ADMINISTRACJA POŚREDNICTWO Jerzy Robaszkiewicz

Janowiec Wielkopolski

Spółdzielnia Mieszkaniowa Sarbinowo

Ostatnia aktualizacja: 25-08-2021.

Lista referencyjna programu Lokator 365
Program Lokator to narzędzie używane przez różne branże głównie związane z obsługą rynku nieruchomości, usługami profesjonalnymi i handlem